NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Sobota, 25. února 2017, svátek má Liliana
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Výzkum a vývoj

ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Národní ústav lidové kultury je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.  

Národní ústav lidové kultury se řadu let podílí na řešení vědecko-výzkumných úkolů v oboru lidové kultury a folkloru. Do roku 1995 byly úkoly výzkumu a vývoje formulovány jako samostatné dílčí projekty, v letech 1996 - 1998 se výzkumný záměr nazýval "Sběr, dokumentace a různé formy vědeckého zpracování dokladů o tradiční a lidové kultuře". Na tento projekt navázaly dva výzkumné záměry "Výzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidová kultura a folklor" v letech 1999 - 2003 a „Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné dědictví lidstva" v letech 2004 -2010. Jedná se o různé formy vědeckého zpracování, ochrany, uchování a prezentace jevů tradiční lidové kultury - kulturního dědictví, tradiční lidové kultury a folkloru, lidového tance, písně, hudby, lidových obyčejů, obřadů a zvyků, lidových řemesel, technologií lidové umělecké výroby, folklorismu, zásad muzejní práce apod.

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
1999-2003

VÝZKUM JEVŮ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V OBORU LIDOVÉ KULTURY A FOLKLORU

PROMĚNY TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY A JEJÍ VAZBY NA HMOTNÉ A NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ LIDSTVA

 Roční zprávy o průběhu řešení výzkumného záměru

 

TECHNOLOGIE TRADIČNÍHO HLINĚNÉHO STAVITELSTVÍ NA MORAVĚ A VZTAHOVÉ SOUVISLOSTI K OBLASTI STŘEDNÍHO PODUNAJÍ


DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

Roční zprávy výzkumné organizace

Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.