NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Sobota, 25. února 2017, svátek má Liliana
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Škola folklorních tradic

Národní ústav lidové kultury Strážnice

a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

otevírají sedmý běh

Školy folklorních tradic,

kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

            Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2016 do dubna 2018 v Brně.

 Studium bude  rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech  -

1.      ročník: (září 2016 - leden 2017 celkem 5 výukových víkendů, leden 2017 - duben 2017 celkem 4 výukové víkendy),

2.      ročník: (září 2017 - leden 2018 celkem 5 výukových víkendů, leden 2018 - duben 2018 celkem 4 výukové víkendy).

 

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika

            Základy anatomie a fyziologie         

Úvod do studia lidové kultury 

            Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)

            Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu

Úvod do hudební teorie

            Zpěv ve folklorním souboru

            Dětský folklor

Základy choreografie

Základy pedagogiky a psychologie

            Dramaturgie ve folklorním souboru

            Lidový kroj

            Mluvené slovo

Divadelní a dramatické prvky ve folkloru

Režijní minimum

 

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů. 

Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.   

Školné za semestr činí 3.000,- Kč. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí účastník sám.

 

Upozorňujeme, že počet míst je omezen.

V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

 

Závazné přihlášky zašlete zpět nejpozději do 30. dubna 2016 na adresu:

Mgr. Markéta Lukešová, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice.                

 

PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK Strážnice

Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS 

 

Přihláška ke stažení

Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.