NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Sobota, 25. února 2017, svátek má Liliana
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Festival "Dětská Strážnice"

 

„Dětská Strážnice" se stala zvláštní součástí folklorního festivalu ve Strážnici v roce 1957  a konala se buď týden před „dospělou" Strážnicí nebo v rámci oslav Mezinárodního dne dětí. První tři ročníky se uskutečnily v letech 1957, 1958 a 1959, v dalších letech se konaly nepravidelně - a to v roce 1961, 1963, 1964, 1966, 1968 a pak s větším časovým odstupem až v roce 1979.

Pro přípravu festivalu byl vytvořen samostatný přípravný výbor, v němž byli zastoupeni jednak tehdejší funkcionáři okresních institucí, hlavně však odborníci zabývající se dětským folklorem, kteří byli většinou také autory pořadů tohoto festivalu.

Tyto samostatné dětské festivaly však samozřejmě nikdy nebyly realizovány v takové rozsahu jako hlavní strážnický festival. V prvních ročnících to byly vždy jenom jeden nebo maximálně dva samostatné pořady a průvod městem. V roce 1963 se aktivity rozšířily o soutěž dětské kresby, v roce 1964 se v rámci Dětské Strážnice konal seminář k práci dětských souborů. Kromě folklorních pořadů byly pro děti přichystány i zábavné pořady, táboráky apod.

Protože tyto dětské festivaly přestaly plnit původní záměr, jejich návštěvnost klesala, ohlas nebyl adekvátní vynaloženému úsilí a finančním nákladům, bylo od jejich pořádání v sedmdesátých letech upuštěno. Dětským souborům byl dán prostor v rámci konání hlavního festivalu jedním nebo dvěma samostatnými dětskými pořady. V roce 1991 byl k datu Mezinárodního dne dětí uspořádán Dětský den, který byl obdobou „Dětské Strážnice". Zájem diváků však byl velmi malý. V dalších letech pak bylo praktikováno včlenění dětských pořadů do Mezinárodního folklorního festivalu.

V roce 2000 byl z podnětu manželů Duškových z Prahy festival „Dětská Strážnice" obnoven. Vedle Národního ústavu lidové kultury se stalo spolupořadatelem Město Strážnice, na spolupráci se podílí Folklorní sdružení ČR. Festival byl plně hrazen ze sponzorských příspěvků. Odbornou přípravu festivalu garantuje Národní ústav lidové kultury, finanční stránka účetně vede Město Strážnice. Festival se od tohoto roku koná každoročně, datum konání je přizpůsobeno svátku Dne dětí, je tedy pohyblivé buď konec května nebo počátek června.

K přípravě festivalu jmenuje ředitel Národního ústavu lidové kultury každoročně programovou radu, která je složena z odborníků zabývajících se problematikou dětského folkloru, etnochoreologů a zkušených autorů dětských pořadů. Programová rada se schází pravidelně v rozmezí dvou měsíců.

Festival se koná dva dny, a to v pátek a sobotu. Koncepce festivalu je po zkušenostech stanovena tak, že páteční odpoledne je zahájeno slavnostním průvodem zúčastěných dětských souborů městem, který končí na náměstí. Zde je festival zahájen krátkým ceremoniálem a navazuje pořad slováckých souborů. Páteční večer je vyhrazen zábavnému pořadu v zámeckém parku, kde mají děti ze zúčastněných souborů možnost vzájemné seznámení a navázání kontaktů. Sobotní dopoledne ve skanzenu je věnováno soutěžím, hrám a tvořivým dílnám. Na amfiteátru ve skanzenu je během sobotního dopoledne realizován hudební pořad a vyvrcholením festivalu je celostátní pořad dětských souborů.

 

Od roku 2009 se festival Dětská Strážnice stal součástí Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a dětské pořady tak rozšířily jeho celkovou programovou nabídku.

Festivalu se každoročně účastní na 600 dětí z celé České republiky.


  • Archiv festivalu Dětská Strážnice
  • Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.