NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Sobota, 25. února 2017, svátek má Liliana
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Dne 5. ledna 2011 schválila vláda Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015, uvedenou v části III materiálu č.j. 1329/10

 

 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2004 - 2010

Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Pro obor etnologie je tento fakt významným mezníkem. Vláda vzala za svůj zájem odborné veřejnosti a obavy před zánikem některých jevů a vyjádřila konkrétními opatřeními povinnosti státu, doporučení samosprávě a výzvu ostatním nestátním organizacím ke spolupráci na ochraně důležité části nehmotného kulturního dědictví. Společné úsilí bude směřovat k ochraně hodnot vytvářených po celá staletí, v nichž je zobrazen život předků (bydlení, práce, víra a zvyky, zábava a umění), jsou proto základem kulturní identity, zdrojem kulturní rozmanitosti a vzdělanosti. V souboru opatření jsou vyjádřeny konkrétní kroky směřující k efektivnější identifikaci tradiční lidové kultury, její systematické dokumentaci, uchování a předávání dalším generacím, prezentaci vůči veřejnosti u nás i do zahraničí. K naplňování přijatých opatření se nebudou vytvářet nové instituce, cílem koncepce je lépe využít stávající instituce, které v tomto oboru již pracují a finančně je podpořit. Důležitou funkci sehraje osvědčená síť dobrovolných zpravodajců a také souborů, v jejichž repertoáru jsou mnohé jevy po léta uchovávány a prezentovány veřejnosti na přehlídkách a festivalech. Naplňování koncepce je v této první etapě rozloženo do roku 2010. V těchto letech půjde o to, aby dosud existující jevy lidové kultury byly srozumitelně a jednotně popsány, aby byly v dostatečném rozsahu pro budoucnost zaznamenány, aby informace o tom byly přístupné odborné i laické veřejnosti. Žijících jevů tradiční lidové kultury v České republice není málo. Zahrnují se k nim hudební, taneční a slovesný folklor, hry, mytologie, obřady, obyčeje a zvyky, způsob obživy a tradiční zemědělské postupy, řemeslnické výrobky a technologie, architektura a další druhy lidové umělecké tvorby. Je dobrým znamením, že v naší zemi existuje dosud obecně velké bohatství živé a dochované tradiční lidové kultury, včetně dochovaných objektů lidového stavitelství. Ve vybraných regionech je dosud tradiční lidová kultura součástí každodenního života. Koncepce směřuje k tomu, aby toto bohatství pomohlo v budoucnu prokázat naši vlastní kulturní identitu. Při vstupu do Evropy to bude důkaz nadmíru aktuální.Předkládací zpráva  (.doc - 23k)

Koncepce účinější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2004 - 2010  (.doc - 205k)

Dotazník pro instituce zabývající se tradiční lidovou kulturou
(.doc - 40k)


Dotazník pro folklórní festivaly a slavnosti  (.doc - 36k)

Okruhy pro témata seminárních, bakalářských a diplomových prací studentů antropologických oborů VŠ  (.doc - 29k)

Jakékoliv dotazy či požadavky pište na  E-mail   jarmila.vrtalova@nulk.cz

Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.