NULK.cz - Tisková sestava

Podrobné vyhledávání Sobota, 25. února 2017, svátek má Liliana
Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury
Kontaktní informace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
Strážnice
696 62
Telefon: +420 518 306 611
Fax: +420 518 306 615
Email: info@nulk.cz
Informace

Zpěváček 2017 - propozice soutěže

Jednotné propozicevšech postupových přehlídek

a ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA 2017

 

 Cílem všech místních, regionálních a nadregionálních přehlídek a soutěží je podpora přirozené zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni, posílení jejich vlastní vědomé regionální  příslušnosti a umožnění společného vystoupení dětí z různých regionů Slovácka. 

 

Slovácko je  a vždycky bylo - ve vztahu k lidové písni - historicky nejzpěvnějším  regionem.  Tady bylo zapsáno největší množství lidových písní, sem zajížděli  pro inspiraci naši největší  hudební skladatelé, odtud pocházejí první  audiozáznamy  lidového zpěvu. Ze Slovácka vzešly ikony lidových zpěváků. Zpěvnosti ovšem ubývá. Nezpívá se doma, udržení a rozvíjení dětské zpěvnosti  není  zařazeno ani do školních osnov.

 

Jednou z nemnoha možností ukázat a podpořit dětské zpívání jsou soutěže či přehlídky. V mnoha dětech dokáží (kolikrát nečekaně) vzbudit trvalý zájem o lidovou píseň, díky nim je možno rozpoznat či podpořit dětský pěvecký talent. Z potřeby vytvořit jednotnou koncepci, pravidla a postupový klíč těchto soutěží se jejich organizátoři a pořadatelé shodli na následujících jednotných propozicích.

 

 • Soutěž v sólovém zpěvu lidových písní je určena pro děti ve věku do 15 let. Věkovým kritériem se rozumí věk účastníka dosažený v kalendářním roce konání soutěže/í.
 • Účastník může soutěžit pouze za jeden region. Zúčastnit se smí pouze jedné regionální soutěže.
 • Účastník se představí vkroji a srepertoárem regionu, ve kterém soutěží.
 • Na ZPĚVÁČKOVI SLOVÁCKA 2017 dětí ve věku 10-15 let a následných postupových přehlídkách dětí ve věku 10-15 let budou vyžadovány dvě lidové písně. Jedna sólově bez doprovodu (à capella), druhá s doprovodem cimbálové muziky. 
 • Na ZPĚVÁČKOVI SLOVÁCKA 2017 dětí ve věku do 10 let bude vyžadována stále jen jedna lidová píseň s doprovodem cimbálové muziky. 
 • Není přípustné soutěžit s komponovanou sérií písní (více než jedna píseň v sadě).
 • Výkony soutěžících posoudí odborná porota, a to podle následujících kritérií:

 

 • obecná hudební kvalita výkonu /intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu/
 • obecná pěvecká kvalita výkonu /výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem a tembrem/

 • regionální a stylová čistota výkonu /výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, přiměřená volba písně k věku interpreta/

 • celkový hudební projev a emocionální náboj výkonu

 • spolupráce s doprovodnou muzikou

 

 • Na základě hodnocení výkonů vybere odborná porota stanovený počet účastníků (bez stanovení pořadí), postupujících do dalších postupových soutěží (viz příloha).
 • Místní/regionální kola proběhnou nejpozději do začátku dubna 2017.
 • Zpěváček Slovácka 2017 dětí 10-15 let proběhne v sobotu 22. dubna 2017 ve Veselí nad Moravou.
 • Zpěváček Slovácka 2017 dětí do 10 let proběhne v neděli 11. června 2017 ve Vlčnově.

 

Propozice ke stažení

Vytištěno ze serveru http://www.nulk.cz. Copyright © 2006-2007 Národní ústav lidové kultury.